Transportatorii de marfă vor fi controlați mai des în trafic. Guvernul a adoptat măsuri pentru a spori verificările

Loading...

Pentru a putea desfășura mai multe controale în trafic la transportatorii de marfă, Guvernul a adoptat recent măsuri pentru ca spațiile de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor să poată fi folosite și pentru controlul greutății vehiculelor rutiere. Acest lucru este relevant pentru transportatorii de marfă ce folosesc mașini mari, care ar putea depăși limitele de greutate permise, măsurile vizând atât drumurile existente, cât și cele care se vor construi pe viitor.

În acest scop, Guvernul a adoptat marți un proiect de ordonanță prin care se prevede organizarea unor astfel de spații de cântărire, în zonele de parcare adiacente drumurilor naționale și autostrăzilor (atât cele existente, cât și cele care vor fi făcute în viitor). Ca să se aplice, actul mai trebuie doar să fie publicat în Monitorul Oficial.

Transportatorii de mărfuri care folosesc mașini mari trebuie să se încadreze în anumite limite de greutate pentru a putea circula pe drumurile publice. Conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, cei care depășesc masa totală maximă admisă, masele maxime admise pe axe și/sau dimensiunile maxime admise vor putea circula pe drumurile publice, însă doar dacă dețin o autorizație specială de transport (AST). O astfel de AST poate fi obținută de la administratorul drumului pe care se circulă, care stabilește și tarifele, traseul, precum și alte condiții.

„Conform proiectului Guvernului, va fi necesară obținerea unei AST, pentru ca România să poată se conformeze limitelor impuse prin legislația europeană. Statele membre trebuie să ia măsuri specifice în scopul identificării vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulaţie asupra cărora există suspiciuni de depăşire a greutăţii maxime autorizate şi care, prin urmare, ar trebui verificate de autorităţile lor competente în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele prevăzute de aceasta directivă”, este menționat în expunerea de motive atașată proiectului de OG.

„Fiecare stat membru trebuie să efectueze în fiecare an calendaristic un număr adecvat de controale privind greutatea vehiculelor sau ansamblului de vehicule în circulaţie, proporţional cu numărul total de vehicule inspectate anual pe teritoriul său”, scrie în același document.

Așadar, deoarece de o obligație pe care România o are în baza legislației europene și pentru că proiectul de ordonanță va duce, indirect, la înmulțirea numărului de locuri în care va avea loc acea cântârire a vehiculelor, pentru a se putea vedea dacă ele depășesc greutățile maxime admise și dacă au AST, e clar că numărul unor astfel de controale va crește în următorii ani.

Aceeași legislație europeană prevede că măsurile trebuie luate până în 2021, deci am putea vedea sporirea controalelor chiar începând de anul viitor sau de peste doi ani.

Loading...

Atenție! Schimbările nu se aplică momentan. Pentru aceasta, proiectul de OG trebuie să apară în Monitorul Oficial. De asemenea, va fi nevoie de legislație secundară care să stabilească felul cum vor fi proiectate și dotate spațiile de parcare, pentru a se putea aplica măsura prin lucrări la drumurile deja existente și la drumurile care se vor face în viitor.